PENGGAL PERSEKOLAHAN 1999
 

PENGGAL

HARI PERSEKOLAHAN DAN CUTI

MULAI

HINGGA

Jumlah hari

I

  PERSEKOLAHAN 4.1.99 15.1.99 10
  Cuti Pertengahan Penggal 16.1.9 24.1.99 9
  PERSEKOLAHAN 25.1.99 12.2.99 15
  Cuti Pertengahan Penggal 13.2.99 21.2.99 9
  PERSEKOLAHAN 22.2.99 21.5.99 65

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.5.99 6.6.99 16

II

  PERSEKOLAHAN 7.6.99 3.9.99 65
  Cuti Pertengahan Penggal 4.9.99 12.9.99 9
  PERSEKOLAHAN 13.3.99 19.11.99 50

CUTI AKHIR TAHUN

20.11.99 12.1.00 54

  

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am

: 205 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 97 hari

   Kelepasan Am (Johor) Takwim Sekolah 1999    
 
Takwim Tahun 2000


 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Falsafah | Objektif | Kemudahan | Kurikulum | Kokurikulum | Pelajar | Kakitangan | Lagu Sekolah | Links