Pendidikan di Sekolah Menengah LKTP Belitong adalah satu proses yang berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara, dengan asas kepercayaan bahawa setiap pelajar mempunyai potensi yang boleh dikembangkan dan berhak untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Setiap guru berkewajipan untuk berusaha memberikan pendidikan yang bermutu. Keupayaan dan segala sumber yang ada akan digunakan dengan sepenuhnya dalam satu pengurusan yang berkesan serta berteraskan semangat bekerjasama sebagai satu pasukan demi mencapai matlamat yang dicita-citakan.
 
 

 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Objektif | Kemudahan | Kurikulum | Kokurikulum | Pelajar | Kakitangan | Takwim | Lagu Sekolah | Links