OBJEKTIF SEKOLAH
 
 
 • Meningkatkan tahap pencapaian pelajar-pelajar di dalam peperiksaan PMR dan SPM pada tahap 5% melebihi pencapaian peringkat daerah.
 • Meningkatkan tahap pencapaian setiap mata pelajaran dari segi kuantiti (sekurang-kurangnya 90%) dan dari segi kualiti.
 • Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran beroreantasikan teknologi modern.
 • Menempatkan SMB ke dalam barisan sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi di dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum peringkat daerah.
 • Memupuk pelajar supaya;
  • Mempunyai minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan.
  • Peka terhadap perubahan.
  • Menjadi manusia yang beriman dan berdisiplin, sesuai dengan motto sekolah: "Berilmu, Beramal, Berbakti".
  • Mempunyai perasaan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, agama dan negara.
  • Menjadi aset yang berguna bagi persediaan memenuhi keperluan wawasan negara.
 • Mengadakan satu suasana persekitaran sekolah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran berkesan.
 • Memelihara hubungan baik di antara semua komponen yang membentuk masyarakat sekolah dan juga dengan masyarakat setempat demi memujudkan satu suasana harmonis dan bersatu padu seperti yang dicita-citakan dalam Rukun Negara. 

 •  
   
   
 

 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Falsafah | Kemudahan | Kurikulum | Kokurikulum | Pelajar | Kakitangan | Takwim | Lagu Sekolah | Links