ENROLMEN PELAJAR
PADA 2 FEBUARI 2000    

Tingkatan

Melayu

Cina

India

Jumlah Besar

L

P

JU

L

P

JU

L

P

JU

TINGKATAN 1

164

164

328

00

00

00

00

00

00

328

TINGKATAN 2

191

162

353

00

00

00

00

00

00

353

TINGKATAN 3

184

191

375

00

00

00

00

00

00

375

TINGKATAN 4

146

174

320

00

00

00

00

00

00

320

TINGKATAN 5

108

99

207

00

00

00

00

00

00

207

JUMLAH

793

790

1583

00

00

00

00

00

00

1583


                                   DATA PELAJAR TERKINI


 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Falsafah | Objektif | Kemudahan | Kurikulum |
Kokurikulum | Kakitangan | Takwim | Lagu Sekolah | Links