PENGGAL PERSEKOLAHAN 2000
 

PENGGAL


HARI PERSEKOLAHAN DAN CUTI

MULAI

HINGGA

Jumlah hari

I

  HARI PERSEKOLAHAN 13.01.2000 02.01.2000 16
  Cuti Pertengahan Penggal 1 04.02.2000 08.02.2000 05
  HARI PERSEKOLAHAN 09.02.2000 26.05.2000 78


CUTI PERTENGAHAN TAHUN

27.05.2000 04.06.2000 09

II

  HARI PERSEKOLAHAN 05.06.2000 30.08.2000 63
  Cuti Pertengahan Penggal 2 31.08.2000 10.09.2000 11
  HARI PERSEKOLAHAN 11.09.2000 10.11.2000 45

CUTI AKHIR TAHUN

11.11.2000 02.01.2001 53

  

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am

: 202 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78 hari

   Kelepasan Am (Johor) Takwim Peperiksaan 2000     
 
 


 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Falsafah | Objektif | Kemudahan | Kurikulum | Kokurikulum | Pelajar | Kakitangan | Lagu Sekolah | Links