ENROLMEN PELAJAR
PADA 21 APRIL 2001   

Tingkatan

Melayu

Cina

India

Jumlah Besar

L

P

JU

L

P

JU

L

P

JU

TINGKATAN 1

182

174

356

00

00

00

00

00

00

356

TINGKATAN 2

165

172

337

00

00

00

00

00

00

337

TINGKATAN 3

194

158

352

00

00

00

00

00

00

352

TINGKATAN 4

137

168

305

00

00

00

00

00

00

305

TINGKATAN 5

88

135

223

00

00

00

00

00

00

223

JUMLAH

766

807

1573

00

00

00

00

00

00

1573

                           


 Laman Utama | Prakata | Latarbelakang | Falsafah | Objektif | Kemudahan |
Kurikulum | Kokurikulum | Kakitangan | Takwim | Lagu Sekolah | Links